Είμαστε ο προμηθευτής σας για χάλυβα από την περιοχή Sauerland. Όπως θα περίμενε κανείς από την περιοχή Sauerland, η φιλοσοφία της εταιρείας Flender βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Είμαστε ευέλικτοι, μοναδικοί, γρήγοροι και αξιόπιστοι! Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά θέλουμε να αξιολογούμαστε. Ιδιαίτερο πλεονέκτημά μας είναι οι μικρές ποσότητες σκληρυμένου ή μη χάλυβα ελατηρίων, καθώς και μικροκραματοποιημένοι ταινιοχάλυβας. Οι μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης και οι μικρές προθεσμίες παράδοσης καθιστούν την Flender-Stahl αξιόπιστο συνεργάτη πολλών σταθερών πελατών στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Ένα συχνά ξεχασμένο υλικό που δεν το χρειάζεστε πλέον! Χρειάζεστε χώρο στην αποθήκη σας; Η Flender-Stahl αγοράζει υλικό σε Coil και σε πλάκες - έτσι εξασφαλίζονται πολύτιμος αποθηκευτικός χώρος και μετρητά. Ενημερώστε μας απλώς σχετικά με το πλεόνασμά σας και ευχαρίστως θα σάς υποβάλλουμε μια ενδιαφέρουσα προσφορά. Τα προϊόντα μας: ταινιοχάλυβας ψυχρής και θερμής έλασης, ανοξείδωτος δομικός χάλυβας, χάλυβας ενανθράκωσης, ταινιοχάλυβας εφαρμογών

Διαδικτυακές τοποθεσίες της επιχείρησης

 • Κύρια τοποθεσία

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βίντεο

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

 • 11 – 50
  Προσωπικό

Οργανισμός

 • Ετος ίδρυσης 1992
 • Κύρια δραστηριότητα Κύρια δραστηριότητα Κατασκευαστής/ παραγωγός

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

Εμπορικές ζώνες

Περιφερειακή
Εθνική
Ευρωπαϊκή
Διεθνής
Ζώνη κάλυψης
Ζώνη εκτός κάλυψης

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Εμπορικά στοιχεία

Διεθνείς εμπορικοί όροι

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τρόποι πληρωμής

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τράπεζες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

τομέας δραστηριότητας

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από αυτήν την επιχείρηση

 • Cold-rolled strip steel
 • Spring steel strip
 • Carbon steel

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

 • Λαμαρίνες και ελάσματα από χάλυβα
 • Χαλύβδινα ελάσματα ψυχρής έλασης
 • Χαλύβδινα ελάσματα για ελατήρια
 • Χάλυβες με πρόσμειξη άνθρακα
 • Χάλυβες για δομικά έργα
 • Χαλύβδινο έλασμα διαμορφωμένο εν θερμώ
 • Μηχανικός χάλυβας
 • Χαλύβδινο έλασμα ψυχρής έλασης
 • Χαλυβοπλατέα
 • Ανοξείδωτος ταινιοχάλυβας ελατηρίων
 • Ταινιοχάλυβας συσκευασίας
 • Ταινιοχάλυβας επιβελτιωμένης επιφανείας
 • Ταινιοχάλυβας για πριόνια
 • Ταινιοχάλυβας
 • Ταινία σε ρολό, θερμού γαλβανισμού
 • Ρολό θερμής έλασης
 • Ανοξείδωτος χάλυβας
 • Χάλυβες κατασκευών για θερμική επεξεργασία
 • Ταινία σε ρολό ψυχρής έλασης
 • Γαλβανισμένη ταινία
 • Ταινιοχάλυβες συσκευασίας
 • Ταινία ψυχρής έλασης
 • σιδηρουργικά προϊόντα
 • χαλυβας ενανθρακωσης
 • πηνία με σχισμή κατά μήκος
 • χάλυβας αντιδιαβρωτικός
 • Χάλυβας σε φύλλα
 • Μικροκραματοποιημένος χάλυβας
 • Χάλυβας για βαφή και σκλήρυνση
 • Σχισμένες κατά μήκος λαμαρίνες ανοξείδωτου χάλυβα
Διεύρυνση της λίστας
4254 p v