Παραγωγή πλαστικών προϊόντων κάθε είδους.

Διαδικτυακές τοποθεσίες της επιχείρησης
 • Κύρια τοποθεσία

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βασικά αριθμητικά στοιχεία
 • 1 – 10
  Προσωπικό
Οργανισμός
 • Κύρια δραστηριότητα Κύρια δραστηριότητα Κατασκευαστής/ παραγωγός
Αγορές και ζώνες ανταλλαγής
Εμπορικές ζώνες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Εμπορικά στοιχεία
Διεθνείς εμπορικοί όροι

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τρόποι πληρωμής

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τράπεζες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

τομέας δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση
 • Επεξεργασία πλαστικών υλών
 • Πλαστικά εξαρτήματα χύτευσης υπό πίεση για την κατασκευή μηχανημάτων
 • Πλαστικά εξαρτήματα χύτευσης υπό πίεση με μεταλλικό ένθετο
 • Παρελκόμενα αντηλιακής προστασίας
 • Παρελκόμενα για μηχανισμούς κίνησης μαρκίζας
 • Καπάκια από πλαστικό
 • Ημικατεργασμένα προϊόντα από πλαστικό
 • Επιστρώσεις αντηλιακής προστασίας
 • Πλαστικά διαμορφωμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
 • Πλαστικά διαμορφωμένα εξαρτήματα, χωρίς ενίσχυση
 • Πλαστικά προϊόντα
 • Ανταλλακτικά πλαστικών ειδών
 • Πλαστικά εξαρτήματα χύτευσης υπό πίεση, ηλεκτροστατικής βαφής
 • Πλαστικά εξαρτήματα, τεχνικά
 • Έγχυση θερμοπλαστικών υλικών κατά παραγγελία
 • Προϊόντα χύτευσης υπό πίεση μαζικής παραγωγής
 • Πλαστικά εξαρτήματα χύτευσης υπό πίεση από θερμοπλαστικά υλικά
 • Εξαρτήματα χύτευσης υπό πίεση, τεχνικά
 • Κατασκευή προσόψεων
 • Επιχειρήσεις έγχυσης πλαστικού υπό πίεση
 • Μεταλλικά εξαρτήματα, με ψεκαζόμενη επίστρωση πλαστικού
 • Προστατευτικές μεμβράνες επιστρώσεων
 • Περιφράξεις περιορισμού της ορατότητας
 • Αντηλιακά συστήματα
 • Ηλιοπροστασία, θερμοπροστασία και φιλμ τζαμιών για αυτοκίνητα
 • Συστήματα ανεμοθώρακα
 • Παρελκόμενα σκελετού σκηνών
 • κλειστοι χειμερινοι κηποι
 • μαρκιζες
Διεύρυνση της λίστας
4254 p v