Υπηρεσίες προς ιδιώτες: Φορολογικές δηλώσεις, Εργατικά & ασφαλιστικά, Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, Έκδοση κλειδαρίθμων, Μεταβολές στο μητρώο (δήλωση γάμου, έκδοση ΑΦΜ. κτλ), Διεκπεραίωση-επίλυση προβλημάτων, Υποβολή δήλωσης Α21Υπηρεσίες προς επιτηδευματίες: Έναρξεις - μεταβολές εργασιών, Τήρηση βιβλίων Α', Β', Γ' κατηγορίας, Εργατικά και ασφαλιστικά, Υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων, Φ.Π.Α. - Φ.Μ.Υ., INTRASTAT-Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, Διεκπεραιώσεις εκκρεμών υποθέσεων και προβλημάτων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βασικά αριθμητικά στοιχεία
  • 1 – 10
    Προσωπικό
Οργανισμός
  • Κύρια δραστηριότητα Κύρια δραστηριότητα Πάροχος υπηρεσιών
Αγορές και ζώνες ανταλλαγής
Εμπορικές ζώνες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Εμπορικά στοιχεία
Διεθνείς εμπορικοί όροι

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τρόποι πληρωμής

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τράπεζες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

τομέας δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση
  • Λογιστικές υπηρεσίες, ορκωτοί λογιστές
  • λογιστικές υπηρεσίες
  • φοροτεχνικές υπηρεσίες
Μια σελίδα για την επιχείρησή σας Το βλέπετε; Το ίδιο και οι δυνητικοί σας πελάτες
Ελάτε κι εσείς για να αυξήσετε την προβολή σας στην τοποθεσία EUROPAGES.
Προσθήκη της επιχείρησής μου

Η EUROPAGES σάς προτείνει επίσης

101 v