κεφαλές γεώτρησης παραγωγής αερίου και πετρελαίου - Εισαγωγές εξαγωγές

1  επιχείρηση

0 Προϊόντα

  • ...τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της πετροχημείας, της τεχνολογίας μονάδων παραγωγής ενέργειας, της γεωθερμίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κατασκευή, η συναρμολόγηση και οι δοκιμές διεξάγονται... Προμηθευτής: κεφαλές γεώτρησης παραγωγής αερίου και πετρελαίου | κεφαλές γεώτρησης αποθήκευσης αερίου και πετρελαίου | κεφαλές γεώτρησης γεωθερμίας | Υδραυλικά, είδη Βιομηχανίας | σφαιρικές βάνες high cycle [+] σφαιρικές βάνες υψηλής πίεσης | σφαιρικές βάνες υψηλής θερμοκρασίας | δικλείδες κλεισίματος ασφαλείας | εμβολοφόρες βάνες | βαλβίδες twin ball | πολύοδες σφαιρικές βάνες | δικλείδες για ειδικές εφαρμογές | σφαιρικές βάνες διπλού εμβόλου | σφαιρικές βάνες μεταλλικής στεγανοποίησης | σφαιρικές βάνες api
    ΓΕΡΜΑΝΊΑ - Burgdorf
    Επικοινωνήστε με αυτήν την επιχείρηση
DC:FRANKFURT