Περιγραφή

Teamwork is key to success and has become a challenge for global firms whose departments or subsidiaries are spread all over the world. TechViz has developed its virtual reality collaborative solution creating a shared virtual workspace connecting several sites around a same 3D project. Immersed in their own 3D system, users from different locations will see each other, visualize and work on the same 3D model in real time. This software is ideal to improve communication between coworkers to pursue decision and validation processes without physical meeting. TechViz VR collaboration can also be used to provide remote training, in real time, at any distance. Teamwork becomes easier within the corporate structure, especially between people working from different locations in the world.

Προγράμματα λογισμικού
  • Πληροφορική - λογισμικά
  • Προγράμματα λογισμικού
  • Προγράμματα λογισμικού για τη βιομηχανία
Κοινή χρήση σε: