Έγγραφα της επιχείρησης MSG MASCHINENSERVICE GERA GMBH

Επεξεργασία περιεχομένων της επιχείρησής μου

Ανακαλύψτε την επιχείρηση μέσα από τις εικόνες της

 • MSG Maschinenservice Gera

  MSG Maschinenservice Gera

  Außenansicht 2

 • MSG Maschinenservice Gera GmbH

  MSG Maschinenservice Gera GmbH

  Außenansicht 1

 • Halle1

  Halle1

  Blick in die Werkhalle 1

 • Halle2

  Halle2

  Blick über die Werkhalle 2

 • Skoda Bohr-/Fräswerk

  Skoda Bohr-/Fräswerk

  Skoda mit kleineren Teilen in der Bearbeitung

 • Werkerselbstprüfung

  Werkerselbstprüfung

  Prüfung am Maschinenbett während der Bearbeitung

 • Führungsbahnschleifen

  Führungsbahnschleifen

  Schleifen eines Maschinenständers

 • Fräsen Maschinenbett

  Fräsen Maschinenbett

  Fräsen eines Maschinenbettes aud Guss

 • Retrofit

  Retrofit

  Retrofit einer Drehmaschine

 • Überholung Maschinenbett

  Überholung Maschinenbett

  Maschinenbett nach der Aufarbeitung

ΑΡΧΕΙΑ PDF ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ (διαφημιστικά φυλλάδια, κατάλογοι, τεχνικά αρχεία, σημειώματα…)