Έγγραφα της επιχείρησης GLOBAL SERVICE

Επεξεργασία περιεχομένων της επιχείρησής μου

Ανακαλύψτε την επιχείρηση μέσα από τις εικόνες της

 • IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS INERTI

  IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS INERTI

  Il sistema è costituito da una o più bombole ad alta pressione, con valvola di scarica, gruppo removibile, pressostato, manometro, comando pneumatico di apertura e valvole di non ritorno.

 • SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

  SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

  I corsi sono tenuti da docenti qualificati. Al termine degli esami verranno rilasciati attestati riconosciuti come da normative vigenti in materia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 • Sicurezza Alimentare - HACCP

  Sicurezza Alimentare - HACCP

  Al termine degli esami verranno rilasciati attestati riconosciuti come da normative vigenti in materia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 • impianti di rivelazione incendi

  impianti di rivelazione incendi

  Un dispositivo di rivelazione fumi e incendi è tipicamente costituito da apparecchiature elettroniche che rilevano la presenza di fumi o di variazioni di calore o di principio di incendio.

 • CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHI MEDICALI

  CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E PACCHI MEDICALI

  La Global Service distribuisce prodotti di primo soccorso utili per aziende con meno o con piu' di 2 dipendenti.