Ειδικευόμαστε στις πωλήσεις, τις ανακατασκευές και τις επισκευές κιβωτίων ταχυτήτων. Αρχικά, τα αφαιρούμε, τα καθαρίζουμε, τα ελέγχουμε και, στη συνέχεια, τα ανακατασκευάζουμε. Διαχειριζόμαστε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων για επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα. Τα συναρμολογούμε αποκλειστικά με καινούρια ανταλλακτικά. Είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί στην αλλαγή στεγανωτικών δακτυλίων, τριβέων και άλλων εξαρτημάτων που χρήζουν αλλαγής, όπως ολισθητήρες, συστήματα εμπλοκής και οδοντωτοί τροχοί. Τέλος, ελέγχουμε το κιβώτιο ταχυτήτων για θόρυβο και κραδασμούς.

Διαδικτυακές τοποθεσίες της επιχείρησης

  • Κύρια τοποθεσία

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα Κύρια δραστηριότητα Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

Εμπορικές ζώνες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Εμπορικά στοιχεία

Διεθνείς εμπορικοί όροι

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τρόποι πληρωμής

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τράπεζες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

τομέας δραστηριότητας

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από αυτήν την επιχείρηση

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

  • Κιβώτια ταχυτήτων οχημάτων
  • ανακατασκευή κιβωτίων ταχυτήτων
  • κιβώτια ταχυτήτων
  • ανακατασκευή χειροκίνητων κιβωτίων ταχυτήτων
  • επισκευή χειροκίνητων κιβωτίων ταχυτήτων
  • χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων
  • αντικατάσταση εδράνου
  • αντικατάσταση εδράνου κιβωτίου ταχυτήτων
546 p v