Όραμά μας είναι η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως απαραίτητη και ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής μας, μέσα από τους τομείς δράσης του φορέα μας, τις τεχνολογικές καινοτομίες, την ανάπτυξη των συνεργασιών και την συνεχή κατάρτιση. Αποστολή του φορέα μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, που θα καλύψουν τις ολοένα κι αυξανόμενες ανάγκες κι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.1. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 3. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βασικά αριθμητικά στοιχεία
  • 1 – 10
    Προσωπικό
Οργανισμός
  • Κύρια δραστηριότητα Κύρια δραστηριότητα Πάροχος υπηρεσιών
Αγορές και ζώνες ανταλλαγής
Εμπορικές ζώνες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Εμπορικά στοιχεία
Διεθνείς εμπορικοί όροι

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τρόποι πληρωμής

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Τράπεζες

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει δώσει αυτές τις πληροφορίες.

τομέας δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση
  • Εκπαίδευση εξ' αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση
  • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Τεχνολογική καινοτομία
  • Τηλεκατάρτιση
Μια σελίδα για την επιχείρησή σας Το βλέπετε; Το ίδιο και οι δυνητικοί σας πελάτες
Ελάτε κι εσείς για να αυξήσετε την προβολή σας στην τοποθεσία EUROPAGES.
Προσθήκη της επιχείρησής μου

Η EUROPAGES σάς προτείνει επίσης

Μια επιλογή επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας: Εκπαίδευση εξ' αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση

107 v