Έγγραφα της επιχείρησης BATTAGLINO RETTIFICHE SRL

Επεξεργασία περιεχομένων της επιχείρησής μου

Ανακαλύψτε την επιχείρηση μέσα από τις εικόνες της

 • L'azienda

  L'azienda

  Veduta dell'interno dell'azienda.

 • La famiglia

  La famiglia

  La famiglia.

 • Sala collaudo

  Sala collaudo

  In foto sala collaudo.

 • Macchinario

  Macchinario

  In foto macchinario Studer S41.

 • Macchinario

  Macchinario

  In foto macchinario Studer S145.

 • Macchinario

  Macchinario

  In foto macchinario Studer S150.

 • Macchinario

  Macchinario

  In foto macchinario Studer S21.

 • Macchinario

  Macchinario

  In foto macchinario Studer S31.

 • Macchinario

  Macchinario

  In foto macchinario Studer S41.

 • Macchinario

  Macchinario

  La ditta è specializzata in operazioni di rettifica ad alta precisione su particolari e attrezzature meccaniche.