Περιγραφή

Υγρό απορρυπαντικό-καθαριστικό πιάτων και ποτηριών σε μηχανικά πλυντήρια.

Επαγγελματικά απορρυπαντικά και σαπούνια