Περιγραφή

Υποδοχή και Μεταφορά από αεροδρόμια και λιμάνια προς τον επιθυμητό προορισμό Μεταφορά Συνέδρων και Επισκεπτών σε Εκδηλώσεις, Συνέδρια και Εκθέσεις Υπηρεσία VIP μεταφοράς

Τουριστικοί πράκτορες