Περιγραφή

Σειρά συμπυκνωμένων προϊόντων για χώρους HO.RE.CA. και δοσομέτρηση με χρήση κατάλληλων αντλιών.

Επαγγελματικά απορρυπαντικά και σαπούνια