ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλάκα δώματος 40x40
Θερμομόνωση-Ηχομόνωση-Πυρασφάλεια-Στεγανοποίηση-Τελική διακοσμητική επιφάνεια  - PERLOSTONE®

Περιγραφή

Η Perlostone® παράγει καινοτόμα προϊόντα μόνωσης -προστασίας κτιρίων.

Θερμομονωτικές επικαλύψεις
  • Θερμομόνωση-Ηχομόνωση-Στεγανοποίηση-Πυρασφάλεια
Κοινή χρήση σε:

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ