Περιγραφή

Τα πηνία παράγονται σε πλήρως αυτοματοποιημένες μηχανές. Μπορούν να περιελιχθούν σε στρογγυλό, ορθογώνιο ή οβάλ σχήμα καθώς και να έχουν μονή, διπλή ή πολλαπλή περιέλιξη. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής πηνίων με διατομή σύρματος από 0,355mm έως και 5,00mm με αυτοματοποιημένη απογύμνωση των άκρων στη διαδικασία παραγωγής, έτοιμα προς συγκόλληση. Η πρώτη ύλη είναι συνήθως προδιαγραφής IEC 60317-3 ή 8 ή 13, Grad 1 ή 2 καθώς και IEC 60317-35 ή 36 ή 37, Grad 1B όπου απαιτείται ιδιαίτερη θερμική επεξεργασία κατά IEC 60851-3.

Σπείρες και πηνία
  • πηνια
  • επαγωγικα πηνια
  • ηλεκτρικα πηνια