Πηνία για ηλεκτρικούς μετρητές - Πηνία από εμαγίε σύρμα χαλκού ορθογώνιας διατομής

Επικοινωνία

Περιγραφή

Ο σύγχρονος εξοπλισμός μας, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαστάσεων σύρματος ορθογώνιας διατομής. Η πρώτη ύλη είναι συνήθως προδιαγραφής IEC 60317-16 ή 29 ή 30, Grad 1 ή 2. Τα έτοιμα προϊόντα συσκευάζονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες τους σε χαρτοκιβώτια ή επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά κιβώτια, απολύτως προστατευμένα.