Περιγραφή

Μπαταρία Φωτοβολταϊκού Βαθιάς Εκφόρτισης. SOLAR POWER SP110 110Ah 12V βαθιάς εκφόρτισης για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Ανοιχτού τύπου με υγρά. 300 κύκλους ζωής στο 70% αποφόρτιση και 500 κύκλους ζωής στο 50% αποφόρτιση. Ειδικοί διαχωριστήρες και ενισχυμένες πλάκες με πάχος 2.6mm και 2.2mm.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Μπαταρία Φωτοβολταϊκού Βαθιάς Εκφόρτισης