Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας -

Επικοινωνία

Περιγραφή

Η κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας αποτελεί την ιδανική επιλογή για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται ν’ ανανεώνουν συχνά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους. Παρέχει την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης της ιστοσελίδας από την ίδια την επιχείρηση καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις αφού το σύστημα παρέχει φιλικό interface προς το χρήστη για την ανανέωση του περιεχομένου. Βασικά στοιχεία δυναμικής ιστοσελίδας: Απλό και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης της Ιστοσελίδας. Εύκολη επέκταση/τροποποίηση του βασικού κορμού της Iστοσελίδας. Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας 24 ώρες το 24ώρο. Απομακρυσμένη πρόσβαση στα e-mail (web mail). Λογαριασμοί e-mail της μορφής (name@mysite.gr). Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών διαχειριστών.