Περιγραφή

Αφαιρεί αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου. παλαιά υπολείμματα κόλλας από αποκολλημένες ταινίες και υπολείμματα κόλλας.

Χημικά - εισαγωγές-εξαγωγές
  • Καθαριστικό Κόλλας
Κοινή χρήση σε: