Περιγραφή

Καθαρίζει τους απορροφητικούς βόθρους από λίπη και κατάλοιπα απορρυπαντικών και κάνει τον βόθρο απορροφητικό μειώνοντας τις δαπάνες εκκενώσεως. Σταματά τις δυσάρεστες οσμές και την υπερχείλιση βόθρων και φρεατίων. Δεν προκαλεί βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο. Καθαρίζει στεγανούς βόθρους και όλο το αποχετευτικό δίκτυο. 1.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΘΡΩΝ: Σε γεμάτο ή σχεδόν γεμάτο βόθρο ρίξτε ένα δοχείο X-VOTH για κάθε 8 m3 ακάθαρτα νερά. Σε 5-7 ημέρες ο βόθρος θα καθαρίσει από το πουρί και τα λίπη, θα αποκατασταθεί η απορροφητικότητα στο έδαφος και η στάθμη των ακάθαρτων θα κατέβει. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα θα οφείλεται στη μεγάλη ποσότητα σκληρής μάζας (πουρί) και πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Καθαρισμός δαπέδων
  • Καθαριστικό Βόθρων

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προβολή όλων των προϊόντων αυτής της επιχείρησης

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες εκ μέρους του πωλητή;

Κοινή χρήση σε: