Περιγραφή

Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις, είτε αφορούν συντήρηση και επισκευή, είτε νέες εγκαταστάσεις.

Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Ηλεκτρολογικές συσκευές και εγκαταστάσεις
  • Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές - επισκευή