Εσωτερικός Έλεγχος -

Επικοινωνία

Περιγραφή

Το λογιστικό γραφείο numerica παρέχει στους πελάτες την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, θεωρώντας την ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης σφαλμάτων, που πιθανόν κάποια από αυτά να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.