Ενοικιάσεις περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων -

Επικοινωνία

Περιγραφή

Υπηρεσίες Ενοικίασης Η εταιρεία ΜΑΣΤΟΡΑΣ-LIFT, διαθέτει προς ενοικίαση ανυψωτικά μηχανήματα. Τα πλεονεκτήματα με την ενοικίαση-χρονομίσθωση είναι: * Επέκταση δραστηριοτήτων χωρίς εκταμίευση κεφαλαίου * Σταθερό και προϋπολογισμένο κόστος χρήσης * Κάλυψη εποχιακών και έκτακτων αναγκών * Αποφυγή κόστους συντήρησης * Σταθερό μηνιαίο κόστος * Τα μηχανήματα ενοικίασης είναι άριστα συντηρημένα. Έχουμε την δυνατότητα μεταφοράς του ενοικιαζόμενου μηχανήματος με δικό μας μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις σας χωρίς επιπλέον κόστος.

Πληροφορίες Προϊόντος

Ενοικιάσεις περονοφόρων
πλεονεκτήματα ενοικίαση-χρονομίσθωση
χωρίς εκταμίευση κεφαλαίου
Αποφυγή κόστους συντήρησης
Σταθερό μηνιαίο κόστος
Τα μηχανήματα ενοικίασης είναι άριστα συντηρημένα