Ενέργεια και πρώτες ύλες

141607εγγεγραμμένες επιχειρήσεις
66%Πάροχος υπηρεσιών

29%
Κατασκευαστής/ παραγωγός

24%
Διανομέας

55%Γερμανικές επιχειρήσεις
23%
Ιταλικές
10%
[GEN_441_AUT]
Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ επιχείρηση, προβάλλεται σε αυτόν τον τομέα;
Καταχώριση της επιχείρησής μου
Περιορίστε την αναζήτησή σας