Διημερίδες APT-STEP - Γραφικά συνεδρίου

Επικοινωνία

Περιγραφή

Το ευρωπαϊκό έργο APT-STEP είναι μια συγχρηματοδοτούμενη δράση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤεΣα) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ερευνητικών υποδομών του ΕΤεΣα σχετικά με τις καθαρές τεχνολογίες αυτοκίνησης για βιώσιμη κινητικότητα. Το Oxhouse Design Studio σχεδίασε την οπτική ταυτότητα για τις δύο διεθνείς διημερίδες του APT-STEP που οργάνωσε το ΕΤεΣα το 2014 και το 2015.