ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διημερίδες APT-STEP
Γραφικά συνεδρίου  - OXHOUSE DESIGN STUDIO

Περιγραφή

Το ευρωπαϊκό έργο APT-STEP είναι μια συγχρηματοδοτούμενη δράση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤεΣα) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ερευνητικών υποδομών του ΕΤεΣα σχετικά με τις καθαρές τεχνολογίες αυτοκίνησης για βιώσιμη κινητικότητα. Το Oxhouse Design Studio σχεδίασε την οπτική ταυτότητα για τις δύο διεθνείς διημερίδες του APT-STEP που οργάνωσε το ΕΤεΣα το 2014 και το 2015.

Διαφήμιση, γραφίστες και σχεδιαστές
  • Γραφικά συνεδρίου
  • Συμβουλές και σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας
  • Σχεδιασμός αφίσας
Κοινή χρήση σε: