ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΟΦΟΡΑ ΤΣΙΓΚΕΛΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

Επικοινωνία

Περιγραφή

Οι γραμμές διακίνησης κρέατος τύπου Βi-rail έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά κρέατος σε σφαγεία και μονάδες επεξεργασίας κρέατος. Το σύστημα αποτελείται από ευθεία γραμμή αλουμινίου διπλού προφίλ, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη στήριξη της κατασκευής και τις αναγκαίες διακλαδώσεις αλλαγής κατεύθυνσης του φορτίου. Είναι κατασκευασμένες από ειδικό αντιδιαβρωτικό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής. Σε συνδυασμό με τα τροχαλιοφόρα τσιγκέλια μεταφοράς κρέατος παρέχει εξαιρετική ευκολία στη διακίνηση φορτίου. Η μηδενική απαιτούμενη συντήρηση, η ευκολία στη μετακίνηση του φορτίου καθώς και τα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικά αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος. Ο σχεδιασμός των γραμμών και οι αναγκαίες υποδομές στήριξης καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη.