Ατμολέβητας skh-42 - Ηλεκτρικός

Επικοινωνία

Περιγραφή

Ηλεκτρικός ατμολέβητας με CE . Αυτόματης λειτουργίας.