Ανακυκλώσιμα λάδια,από φυτικά λάδια, used oil - USED OIL Τηγανέλαια, ανακυκλώσιμα λάδια, για καύσιμη ύλη σε ηλεκτρομηχανές

Επικοινωνία

Περιγραφή

Technical Specs: USED COOKING OIL - ISCC Domalong certificate E.U the particular HS code ( tariff number ) 15180095 for UCO Origin:UKRAINE, Malaysia Βio-liquids (vegetable oils of whatever description), used cooking oils to be used as generator fuel for the production of electrical energy. Free fatty acids: 3.% -6 % max M.I.U (Moisture and Impurities): 0.02 % max Saponification value: 186 Iodine value: 120 Titre C (melting point): 13.75" C Specific Gravity @ 25'C : 0.915 Density (kg/m3) - 900 (min); 920 Flashpoint by P.-M. (Degree C) - mm2/s) - 38 Calorific Value (kj/kg) - 36,000 Kinematic Viscosity (40 deg.C) (mm2/s) - 38 Carbon Residue (mass-%) - 0.4 Iodine Number (g/100g) - 110 Sulphur Content (mg/kg) - 20 (max) Oxidation Stability (110 deg.C) (h) - 5.0 (min) Phosphorus Content (mg/kg) - 30 (max) Minimum quantity 500ΜΤ Χ 12 months contract CIF, price, after ICPO and BCL