Περιγραφή

Κατάλληλο για σίδερα ατμού,μπαταρίες, ραδιατέρ Χωρίς σκουρία και άλατα

Αποσκλήρυνση νερού - συσκευές και εγκαταστάσεις
Κοινή χρήση σε: