ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕ CO2 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Επικοινωνία

Περιγραφή

Το μηχάνημα προορίζεται για την αναισθητοποίηση των χοίρων με χρήση διοξειδίου του άνθρακα CO2, σύμφωνα με τους κανονισμούς για υπεύθυνη μεταχείριση των ζώων πριν από τη σφαγή. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα σύμφωνα με όλα τα απαραίτητα πρότυπα. Τα ζώα χωρίζονται σε ομάδες των πέντα και οδηγούνται μηχανικά στον κλωβό αναισθητοποίησης ο οποίος κατεβαίνει μέσα στον υπόγειο θάλαμο με το διοξείδιο του άνθρακα CO2. Με το πέρας της διαδικασίας, ο κλωβός με τους αναισθητοποιημένους χοίρους ανεβαίνει αυτόματα και οι αναισθητοποιημένοι χοίροι αφαιρούνται από τον αυτόν μηχανικά και αποστέλλονται για περαιτέρω επεξεργασία. Δυναμικότητα του μηχανήματος: έως και 100 γουρούνια ανά ώρα. Βίντεο μηχανήματος σε λειτουργία: https://www.youtube.com/watch?v=shRsWn7EqK4